Español Català English

Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), KOTUFA SOFTWARE SL informa que és titular del lloc web WWW.EUTISOFTWARE.COM. D'acord amb l'exigència de l article 10 de l'esmentada Llei, KOTUFA SOFTWARE SL informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és KOTUFA SOFTWARE SL, amb CIF B55029920 i domicili social a Trª de la Creu, 39 Ent. 2ª 17002, GIRONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2725, foli 23, full GI-48.549 i inscripció 1a. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: eutisoftware@eutisoftware.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de KOTUFA SOFTWARE SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de KOTUFA SOFTWARE SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segú n el cas.
El lloc web de KOTUFA SOFTWARE SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis ydatos. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per KOTUFA SOFTWARE SL per l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per KOTUFA SOFTWARE SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre pú blic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

KOTUFA SOFTWARE SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en NINGÚ n cas procedirà a examinar o exercitar NINGÚ n tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
KOTUFA SOFTWARE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, KOTUFA SOFTWARE SL no es fa responsable, en NINGÚ n cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

KOTUFA SOFTWARE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.
Segons el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s'ha d'informar els usuaris sobre la utilització de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, KOTUFA SOFTWARE SL informa que en accedir a aquest domini web WWW.EUTISOFTWARE.COM, no s'instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que KOTUFA SOFTWARE SL decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar els seus usuaris.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

KOTUFA SOFTWARE SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a tu tol enunciatiu, imatges, so, àudio, vaig veure deo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat de KOTUFA sOFTWARE SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel · lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pú blica, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de KOTUFA SOFTWARE SL.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel · lectual i Industrial titularitat de KOTUFA SOFTWARE SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport fí sic sempre que sigui, ú nica i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de KOTUFA SOFTWARE SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

KOTUFA SOFTWARE SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. KOTUFA SOFTWARE SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.